Biến nấu ăn trở nên đơn giản với lớp Nấu ăn gia đình thực hành

Biến nấu ăn trở nên đơn giản với lớp Nấu ăn gia đình thực hành

🌺BÍ QUYẾT ĐẢM ĐANG MÀ AI CŨNG MUỐN VỀ MÓN ĂN CHO GIA ĐÌNH🌺
 • (3) 3 Đánh giá
 • 10 buổi
 • 3h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 4.780.000 đ

Nguyên liệu: 0

Trọn gói: 4.780.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 4.780.000 đ

Nguyên liệu: 0 đ

Trọn gói: 4.780.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 4.780.000 đ