- Quản lý thông tin học viên

- Tổ chức, sắp xếp lịch học

- Chuẩn bị các tài liệu cho lớp học

- Quan hệ giao thương

- Lên thực phẩm

- Theo dõi công nợ về học phí của học viên

- Quảng bá hình ảnh

- Hợp tác truyền thông

- Tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động của công ty

- Tiếp nhận yêu cầu

- Tư vấn khoá học

- Thu học phí theo quy định và lên danh sách học viên

Hành chính - Nhân sự

024.3773.9943

hanhchinhnhansu@ezcooking.vn

- Quản lý chung

- Tuyển dụng nhân sự

- Phụ trách thủ tục hành chính, sổ sách giấy tờ 

Tuyển dụng nghề bếp

0243.516.2664

giaovu2@ezcooking.vn

- Nhận tin tuyển dụng

- Quản lý học viên lớp nghề

- Giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ tuyển dụng từ phía đối tác