DẠY TỔ CHỨC NHÀ BẾP và DẠY NẤU CĂN BẢN TẠI NHÀ RIÊNG 1-1

DẠY TỔ CHỨC NHÀ BẾP và DẠY NẤU CĂN BẢN TẠI NHÀ RIÊNG 1-1

 • (8) 8 Đánh giá
 • 15 buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 5.000.000 đ

Nguyên liệu: 0

Trọn gói: 5.000.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 5.000.000 đ

Nguyên liệu: 0 đ

Trọn gói: 5.000.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 5.000.000 đ