Lớp Bếp Trưởng

Lớp Bếp Trưởng

Học là cách duy nhất để rút ngắn thời gian nâng cao trình độ.
Là bếp trưởng bạn cần giỏi chuyển môn, cách quản lý, sắp sếp tổ chức chuyên nghiệp.

 • (44) 44 Đánh giá
 • 42 buổi
 • 100 món
 • 3h

Khóa học liên quan

Chỉ từ 6.800.000 đ

Nguyên liệu: 5.190.000 đ

Trọn gói: 11.990.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 6.800.000 đ

Nguyên liệu: 5.190.000 đ

Trọn gói: 11.990.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 6.800.000 đ