Lớp yêu cầu kinh doanh món Chay

Lớp yêu cầu kinh doanh món Chay

Chương trình dạy nấu món chay mở nhà hàng theo yêu cầu.

Ngày càng có nhiều các tín đồ của món chay. Bạn muốn mở nhà hàng chay, bạn chưa biết nấu món chay.

Hãy để EZcooking giúp bạn!!

 • (13) 13 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 3 món
 • 3h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.000.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 3.500.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 3.000.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 3.500.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.000.000 đ